Popis trati

Trať svým charakterem odpovídá spíše typu Supercross.

Podoba trati v r. 2018:

 Zdroj: mapy.cz

 

Pravidla pro užívání trati

Vstup a pohyb po trati je na vlastní nebezpečí!

Každý návštěvník trati plně odpovídá za škody jím způsobené. V případě nezletilosti účastníka přebírá občanskoprávní a trestní odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Osoby pohybující se po trati si musí počínat tak, aby nedošlo k újmě na jejich zdraví, nebo zdraví ostatních účastníků.

Jezdci musí přizpůsobit rychlost a styl jízdy po dráze svým schopnostem, stavu motocyklu, charakteru dráhy, s ohledem na další účastníky tréninku a osoby pohybující se v areálu trati.

Před zahájením tréninku je nutné kontaktovat správci trati a dále se řídit jeho pokyny.